Welkom bij Mediazione

Mediazione is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in Toegepaste Psychologie. Mediazione biedt diverse diensten op het gebied van:

Training, voorlichting & workshop
Mediazione ontwerpt voor verschillende organisaties trainingen, voorlichtingen en/of workshops op maat. Deze zijn volledig afgestemd op uw (leer)vraag en de doelen die u graag wilt bereiken. Het ontwerp wordt door middel van een draaiboek gepresenteerd. In deze handleiding krijgt u inzicht en vaardigheden in hoe u stap voor stap de training optimaal kunt (laten) uitvoeren. Als u niet zelf de uitvoering wilt doen kan Mediazione dit voor u doen.

Coaching & begeleiding
Mediazione biedt coaching en begeleiding aan iedereen die een coach- of begeleidingsvraag heeft en zichzelf graag wil ontwikkelen. Tijdens een sessie worden onder andere uw zelfkennis en zelfvertrouwen vergroot. Tevens worden uw sterke en minder sterke punten duidelijk. Er wordt later samen met u gekeken hoe u vaardigheden kunt aanleren en of aanscherpen. De stijl van coaching en of begeleiding sluit volledig aan bij uw wensen. Een traject kan variëren van één tot vijf of meer gesprekken en face-to-face of via Skype uitgevoerd worden.

 

Mediation
Mediazione verzorgt mediation in conflicten. Er wordt samen met twee of meer partijen gekeken hoe het geschil tussen de partijen optimaal opgelost kan worden. Het voornaamste doel is dat de partijen na de mediation samen door een deur kunnen. Mediazione biedt verschillende soorten mediation, van mediation bij echtscheiding tot arbeidsmediation.
 

Advies met betrekking tot arbeid en organisatie
Mediazione onderzoekt en adviseert of een organisatie behoefte heeft aan verandering, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van meer diversiteit binnen een team. Het welzijn en functioneren van de medewerkers en hun relatie met hun werkomgeving worden in kaart gebracht. Er wordt samen met de organisatie gekeken welke interventies toegepast kunnen worden om de gewenste verandering tot stand te brengen. Mediazione onderzoekt en adviseert aan de hand van het kleurenmodel van De Caluwé.

 

Dagvoorzitter, presentator, spreker & procesbegeleider
Mediazione verzorgt het dagvoorzitterschap en of de procesbegeleiding van allerlei soorten bijeenkomsten voor verschillende organisaties. Het voornaamste doel is ervoor zorgen dat elke bijeenkomst succesvol kan plaatsvinden. Dat kan inhouden dat de deelnemers veel informatie over het thema van de bijeenkomst hebben verkregen of dat  iedereen z’n woord kon doen. Het succes van de bijeenkomst staat bij Mediazione voorop.

 

Media
Mediazione produceert en verzorgt media voor verschillende projecten. Er wordt samen met u gekeken hoe uw centrale boodschap het beste aan uw doelgroep overgebracht kan worden. Media kan uit verschillende communicatiemiddelen bestaan, van tekst tot documentaire. Mediazione kan bovendien uw Nederlandse teksten naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) vertalen, opgenomen in filmpjes, zodat uw boodschap volledig toegankelijk wordt voor mensen met een auditieve beperking.

© 2020 by Bernd Mojet

www.mediazione.nl

KvK: 64701522

BTW: NL207907420B01