Contact opnemen
Onder het kopje ‘Contact’ kunt u zien op welke wijze u contact met Mediazione kunt opnemen. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek dat via Skype of face-to-face kan plaatsvinden. Mediazione is gevestigd in Groningen. Opdrachten worden uitgevoerd in het hele land.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt er kennisgemaakt met u (en uw organisatie). Het doel van dit gesprek is vooral het creëren van een helder beeld van uw vraag  en het opbouwen van een vertrouwensband. Mediazione hecht veel waarde aan transparantie en het opbouwen van een vertrouwensband. Dit is de basis van een prettige, professionele en voorspoedige  samenwerking met u. 

 

Plan van aanpak & offerte
Na de kennismaking wordt er een plan van aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA wordt beschreven wat u precies van Mediazione verwacht en andersom. Er wordt onderzocht, geobserveerd, geïnterpreteerd en/of gerapporteerd. Naar aanleiding van dit PvA wordt er een begin gemaakt met de  offerte.

Uitvoering
Alles wordt tot stand gebracht en geïmplementeerd. Er worden prestaties geleverd.

Evaluatie
Mediazione gelooft dat iedereen z’n eigen kwaliteiten kan verbeteren en de evaluatie speelt hierbij een hele belangrijke rol. Na de opdracht en samenwerking met u (en uw organisatie) wil Mediazione dan ook graag het hele proces evalueren. Er wordt nagegaan in welke mate de doelen behaald zijn en wat de verbeterpunten zijn. Sterke en zwakke punten worden onder andere vastgesteld.

© 2020 by Bernd Mojet

www.mediazione.nl

KvK: 64701522

BTW: NL207907420B01